Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8842/LS ngày 22/04/2014 Điện thoại: 028-22145097 Đi động: 0918021787 Email: info@luatsugialinh.com Địa chỉ: 154 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: http://www.luatsugialinh.com

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIA LINH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Trong suốt quá trình công tác, Luật sư Nước chuyên hoạt động tư vấn về các lĩnh vực:

- Tư vấn pháp lý doanh nghiệp: nghiên cứu hồ sơ và đưa ra giải pháp pháp lý cho doanh nghiệp về lao động, hợp đồng và thuế ; tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ và bên ngoài; tư vấn xử lý các tình huống phát sinh trong

4/7 hoạt động kinh doanh…

- Tư vấn pháp lý về pháp luật lao động;

- Tư vấn pháp lý về dân sự và hôn nhân gia đình…

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp