Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3137/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-37552030 Đi động: 0903950590 Email: phiemlawyer@yahoo.com Địa chỉ: 35 Bình Phú, Phường 10, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-ngoc-phiem-2252247

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp