Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2113/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0225-903295676 Đi động: 0903295676 Email: invalid19649@gmail.com Địa chỉ: Số 1/44 phố Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-minh-phuong-2238394

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp