Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1934 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38694304 Đi động: 0988508551 Email: oahong55@hotmail.com Địa chỉ: 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-minh-hong-2341577

Nơi công tác

Văn phòng luật sư BBS

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp