Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6793/LS ngày 15/12/2011 Điện thoại: 024-62730271 Đi động: Email: incip@incip.com.vn Địa chỉ: Số 24, Ngõ 463, Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-men-2236446

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học luật Hà Nội, tốt nghiệp Học viện tư pháp.

Kinh nghiệm: Hãng Luật INCIP

Lĩnh vực phụ trách: Tư vấn đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật lao động.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp