Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2040 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-35121857 Đi động: 0912649888 Email: nguyenluong0503@gmail.com Địa chỉ: Số 18, ngõ 168 phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-luong-2342151

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Lý pháp Đường

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp