Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1932 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-62658225 Đi động: 0912033596 Email: nguyenhoaluatsu@gmail.com Địa chỉ: Số 22, dãy A, Thiên đường Bảo Sơn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-lien-hoa-2341571

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÂM HOA VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp