Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3593/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39207676 Đi động: 0908462334 Email: lstrangtuan@yahoo.com Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 455-457 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-huyen-trang-2259616

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp