Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1377 ngày 1/8/2010 Điện thoại: - Đi động: 0982883638 Email: nguyennga2911@yahoo.com Địa chỉ: Số 28 tổ 18C Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-huyen-nga-2339613

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIA BẢO

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp