Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2674/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-37307834 Đi động: 0903957400 Email: luatsuhop@yahoo.com.vn Địa chỉ: 93 Ngô Quyền, Phường Hiệp Phú, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-hop-2243736

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp