Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7604/LS ngày 30/11/2012 Điện thoại: 028-39142846 Đi động: 0983940094 Email: ngan.nguyen@vilexlaw.vn Địa chỉ: 70 (Lầu 1), Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://vilexlaw.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

tư vấn đầu tư, hàng hải, bảo hiểm, thương mại và sở hữu trí tuệ.

Nơi công tác

Công ty luật sư Tâm Chung

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp