Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8761 Điện thoại: 024-39972222 Đi động: 0949.592.295 Email: linh.lplaw@gmail.com Địa chỉ: Phòng 468, số 133 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://lplaw.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Link & Partners

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp