Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Chưa có Điện thoại: - Đi động: Email: hongduyenhlu@gmail.com Địa chỉ: Tổ 14, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-hong-duyen-2272644

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

AZLAW

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
  • Luật Kinh Tế - 2009