Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 11527/LS ngày 01/12/2016 Điện thoại: 0292-6253956 Đi động: Email: office@lehoanglaw.com.vn Địa chỉ: 202 Trần Phú, P. Cái Khế, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: http://lehoanglaw.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật Lê Hoàng

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Tranh tụng các cấp tòa

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp