Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1008/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-35561426 Đi động: 0912580050 Email: invalid789@gmail.com Địa chỉ: Số nhà 17C, ngõ 40 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-gam-2232185

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp