Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3210/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38216739 Đi động: 0908008819 Email: diemphuong.nguyen@gmail.com Địa chỉ: P.218 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-diem-phuong-2252500

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp