Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1475 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-37674105 Đi động: 0983726288 Email: nthao1976@yahoo.com Địa chỉ: P212 số 51 Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-bich-thao-2340198

Nơi công tác

Công ty luật TNHH Đặng Dung

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp