Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 108/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0296-918709965 Đi động: 0918709965 Email: invalid0949@gmail.com Địa chỉ: Số 35D khóm Đông An 5, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-bach-xuan-2301196

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THANH BẠCH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp