Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1632/LS ngày 06/08/2013 Điện thoại: 024-19006287 Đi động: 0988761678 Email: Lienhe.luattrangia@gmail.com Địa chỉ: Thửa đất NO-03; LK01, Khu đất dịch vụ đất ở Hà Trì, phường Hà Cầu, Hà Nội Website: http://www.luattrangia.com

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TRẦN GIA & VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN HOÀNG LÂN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp