Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3470/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-37624611 Đi động: 090-9633656 Email: thonglawyer@yahoo.com Địa chỉ: 3 đường số 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-the-thong-11597

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp