Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3298/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-989166182 Đi động: 0989166182 Email: ntson2010@gmail.com Địa chỉ: 123 (Tầng trệt + lầu 1) Chu Văn An, Phường 26, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thanh-son-2256864

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp