Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9270/LS ngày 31/10/2014 Điện thoại: 293-939375887 Đi động: 0939375887 Email: ntngoc1986@gmail.com Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, khu vực 7, Phường IV, Thị xã Vị Thanh, Hậu Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thanh-ngoc-2328084

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Ngọc Mẫn

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp