Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5542/LS ngày 22/11/2010 Điện thoại: 028-917401740 Đi động: 0902093490 Email: nam.solicitor@gmail.com Địa chỉ: Văn phòng 05 & 06, Tầng 08 (RGB-08.05 & 08.06), Toà nhà River Gate, 151-153-155 Bến Vân Đồn, Quận 4, Hồ Chí Minh Website: http://ssac.com.vn

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Nam Thiên (SouthernSky Associates – SSAC)

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp