Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 283/LS ngày 06/02/2012 Điện thoại: 0222-3811077 Đi động: 091-3544322 Email: congtyluatso1bacninh@gmail.com Địa chỉ: 216 Nguyễn Cao, Hoà Đình, Xã Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: bacninhlaw.com.vn

Nơi công tác

Công Ty Luật TNHH Số 1 Bắc Ninh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp