Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 734/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0261-975405665 Đi động: 0975405665 Email: invalid91756@gmail.com Địa chỉ: Số 191, Đường 23 Tháng 3, P. Nghĩa Tân, Thị trấn Gia Nghĩa, Huyện Đắk Nông, Đăk Nông Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thanh-huy-2315515

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN THANH HUY

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp