Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2156/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 293-909998754 Đi động: 0909998754 Email: ntngoc1986@gmail.com Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, khu vực 7, Phường IV, Thị xã Vị Thanh, Hậu Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thanh-hung-2328020

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Ngọc Mẫn

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp