Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4965/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-73032868 Đi động: 0903 778 088 Email: nthlawyer@gmail.com Địa chỉ: 5A Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thanh-hoai-283506

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Hoài

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp