Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1495 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-37645220 Đi động: 091-6036336 Email: lsthanhhai@yahoo.com Địa chỉ: Số 135 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-thanh-hai-45658

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN THANH HẢI VÀ CÁC CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp