Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6691 ngày 15/11/2011 Điện thoại: 0292- Đi động: 0919725188 Email: invalid867484@gmail.com Địa chỉ: 4A, Đồng Khởi, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thai-thanh-2337861

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ Á CHÂU

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp