Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4112/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0238-8604468 Đi động: 0983087275 Email: tatthang@ymail.com Địa chỉ: Số 157 đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-tat-thang-2335807

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI HUỆ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp