Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2528/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-8223151 Đi động: 091-3171740 Email: nguyentanhailawyer@yahoo.com Địa chỉ: 89-91 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-tan-hai-45419

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp