Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 44 ngày 25/8/2015 Điện thoại: 024-37260469 Đi động: 0904804848 Email: info@legalserco.com Địa chỉ: Phòng 204, Tầng 02, Tòa nhà Vạn Phúc, 02 Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://legalserco.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Lĩnh vực Luật khác

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Nợ, Phá sản và Tái cơ cấu

Nơi công tác

LEGALSERCO VIETNAM LLC LAW FIRM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp