Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2068/LS ngày 24/09/2010 Điện thoại: 024-36364223 Đi động: Email: n.sontrung@vietlaw.biz Địa chỉ: 19/433, Kim Nguu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: http://www.vietnamese-law-consultancy.com

Nơi công tác

Hai Ha & Cong Su Law Office

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp