Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1139 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-3720049 Đi động: 0903405804 Email: quynhlienng@investpro.com.vn Địa chỉ: Suite 10-01, 10th Floor, Hong Ha Building, 25 Ly Thuong Kiet Street, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: www.investpro.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp

Đầu tư

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN INVESTPRO

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp