Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 0511-3550604 Đi động: 090-3579958 Email: quytronglsdn@yahoo.com Địa chỉ: K368/79, Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-quy-trong-78759

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Công ty Luật Đông Á
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2008 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Giám đốc