Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 412/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38990378 Đi động: 0913921601 Email: lsnguyenquocminh@yahoo.com Địa chỉ: Số 29 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-quoc-minh-72126

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư C & M & Đ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp