Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 771/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0251-3713986 Đi động: 093 466 63 83 Email: compasslawoffice@gmail.com Địa chỉ: 343 tỉnh lộ 746 La Hoa, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai Website: http://www.luatsuphapluat.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VPLS La Bàn

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Văn Phòng Luật Sư La Bàn-Compass Law Office
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2009 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng Văn Phòng