Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-0918453603 Đi động: 0918453603 Email: nguyenlawyer@yahoo.com Địa chỉ: 72/22/6 LÊ LỢI, PHƯỜNG 04, QUẬN GÒ VẤP, TP.HCM, Phường 04, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-quang-hai-1295258

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp