Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6470/LS ngày 25/07/2011 Điện thoại: 024-37830737 Đi động: 0916679898 Email: luatsuphamhonghai@yahoo.com Địa chỉ: 17 Đường Trung Yên 10,Lô 11B, Khu đô thị Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://www.phamhonghai.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp