Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1297/LS ngày 11/04/2017 Điện thoại: 024-39332015 Đi động: Email: invalid64974@gmail.com Địa chỉ: 57B Phan Chu Trinh, Bình Dương Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-phuong-nam-2232813

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp