Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6216/:S ngày 25/07/2011 Điện thoại: 028-62736011 Đi động: 0918 22 51 56 Email: luatsunguyenphuongdong@gmail.com Địa chỉ: 47A1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 06, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-phuong-dong-305866

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp