Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4182/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0210-3854333 Đi động: 0913351594 Email: invalid02697@gmail.com Địa chỉ: SN 93 - Đường Hoà phong, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-phuc-tien-2416633

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH HÙNG LĨNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp