Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4842 ngày 16/8/2010 Điện thoại: 0236-3797559 Đi động: 0919516345 Email: lsnguyenphucthai@gmail.com Địa chỉ: số 1 Lê Thanh Nghị,, Phường Hoà Cường, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-phuc-thai-2338520

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH một thành viên Minh Phước

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp