Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 208/LS ngày 10/04/2012 Điện thoại: 0254-3837267 Đi động: Email: invalid9609@gmail.com Địa chỉ: Số 15A Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-phi-long-2302728

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHI LONG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp