Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 365/LS ngày 16/09/2013 Điện thoại: 0256-3828282 Đi động: 0913184800 Email: invalid91644@gmail.com Địa chỉ: 214 A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-pham-kien-trung-2306802

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KIÊN TRUNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp