Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7771/LS ngày 05/02/2013 Điện thoại: 0208-3746289 Đi động: 0912010777 Email: lsnguyenngocthuy@gmail.com Địa chỉ: SN 18, ngõ 30, đường Z115, Tổ 7, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-ngoc-thuy-2453203

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THỤY HOÀNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp