Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-36245183 Đi động: 0907205687 Email: nguyenthanh_0108@yahoo.com Địa chỉ: 88/96/4 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-ngoc-thanh-1144172

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp