Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3080 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 028-39559685 Đi động: 0913732298 Email: vplsnnhanh@vnn.vn Địa chỉ: 18 Tân Khai, Phường 04, Quận 11, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-ngoc-nhanh-2349071

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Ngọc Nhanh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp