Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10044/LS ngày 30/07/2015 Điện thoại: 024-37726971 Đi động: 0963130096 Email: minh.nguyen@dzungsrt.com Địa chỉ: Unit 6, 11th Floor, HAREC Building, 4A Lang Ha, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://dzungsrt.com

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

Luật hàng hải, Tranh tụng thương mại

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Nguyễn Ngọc Minh, hiên đang đảm nhận chức danh Luật sư chính của Công ty được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công ty, phụ trách về lĩnh vực Luật thương mại quốc tế & tiếp thị số đồng thời trực tiếp điều hành hoạt động của Văn phòng Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Minh là Thạc sỹ Luật tại Đại học Monash, Australia. Ông Minh đã có hơn 6 năm làm việc tại Công ty và là luật sư chuyên sâu về giải quyết tranh chấp Thương mại quốc tế và bảo hiểm hàng hải.

Ông giữ vai trò tư vấn chính trong hầu hết các vụ kiện Trọng tài, các vụ việc yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam của Công ty. Ngoài ra, ông còn có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là các nhà thầu và công ty nước ngoài trong các vấn đề về giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, các tranh chấp xây dựng cũng như các vấn đề thương mại khác. Ông là đồng tác giả của Chương “Việt Nam” trong ấn phẩm Getting the Deal Through năm 2012- 2013 do Law Business Research phát hành.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp