Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 071-913783795 Đi động: 0913783795 Email: invalid97494@gmail.com Địa chỉ: Số 9, đường B10-KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-ngoc-minh-2231005

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp